Kalkning 10 och 11 aug 2019

Helikopterkalkning

Denna uppdatering kommer att gälla för både lördag 10 aug och söndag 11 aug.

De sista 4 lastplatserna inom Hagfors kommun kommer att köras imorgon förmiddag, lördag 10 aug. (Ev körs någon lastplats redan i kvällningen idag, fredag 9 aug)

Därefter kommer de att flytta till ett områden norr om väg 239 (som går mellan Ekshärad och Torsby.

Mängden kalk inom området som visas på kartorna nedan är 447 ton. Bedömningen är att den mängden kommer de att sprida under kommande 2 dagarna.

Karta 1, Hagfors

Karta 2, Hagfors

Lista till ovan kartor

Karta 1, Torsby med lista

Uppstår det några funderingar så är det bara att ringa, även om det är helg. Jag försöker svara.

Om det går fortare, är ju tätt mellan lastplatserna, så kommer det ut info på våran Facebook-sida.