Kalkning lördag 17 aug 2019

Helikopterkalkning

Igår, fredag 16 aug, blev en bra dag för helikopterkalkningen. Ca 300 ton spred de, trots regn och låg molnbas.

Idag, lördag 17 aug, fortsätter de upp mot strax öster om Sysslebäck och vidare upp mot öster om Höljes. Var visar de kartor som kommer nedan tillsammans med en lista över sjöar och ytor som de kommer sprida över/på.

Karta 1, 17 aug, Torsby

Karta 2, 17 aug, Torsby

Karta 3, 17 aug, Torsby

Lista till ovanstående kartor (265,5 ton)

Om det går bra så kommer de som sagt att komma till området strax norr om Höljes. Det är området kring Kvarnån. (Karta 4, 17 aug, Torsby)

Det området är en nykalkning sedan 2015. Detta då man upptäckte Lax som ville upp i Kvarnån. Detta var ett sätta att försöka höja pH i Kvarnån för att underlätta för Lax att gå upp för lek. För tidigt att se om man lyckats eftersom detta med kalkning är ett långsiktigt åtagande för att förbättra vattenkvaliteten.

Videon visar kalkning över en lite yta i närheten av Liksjöarna, Torsby kommun.