Påbörjad båtkalkning av 100+ton sjöar

Vi kan nu komma med information om att Kalkningsåret har påbörjats.

De större sjöarna nu som kalkas med mer än 100 ton har nu i vissa kommuner påbörjat sin kalkning.
Jag kommer fortsätta lägga ut datum för dessa utefter den informationen jag får in.

Grovplaneringen för vecka 23 ser ut som följer

Örebro/VLK
Örebro

Måndag 1/6
10:30 St Sandsjön 39,42t
Lossningstid ca 2,5t
14:00 St Sandsjön 39,42t
Lossningstid ca 2-3tim
Ev. Lunning på St Sandsjön

—-
10:00 Simmelsjön 38,46t
Lossningstid ca 2,5t

14:30 St Avlången 20,19t Lunning
 L Sandsjön 5,77t
     Yxsjön 6,73t
St Kumlan 2,00t Lunning (Andreas)
 Summa: 34,69t
Lossningstid ca 4,5tim

Tisdag 2/6

Örebro/VLK

07:30 St Kumlan 22,04t Lunning Örebro
 Lövsjön 20,19t Örebro
 Summa: 42,23t
Lossningstid ca 3tim
——
14:30 St Älgsjön 33,17t Kristinehamn
Lossningstid ca 2tim
16:30 St Älgsjön 33,17t Kristinehamn
Lossningstid ca 2tim
—–
08:00 Silken 28,85t Örebro
 L Tomsjön 8,65t Örebro
Summa: 37,50t
Lossningstid ca 3,5tim
12:30 L Tomsjön 14,42t Lunning Örebro
 St Tomsjön 23,08t Ev.Lunning Örebro
 Summa: 37,50t
Lossningstid ca 3,5tim
—–
Onsdag 3/6 VLK

08:00 Gräsmången 36,53t Karlstad
Lossningstid ca 2tim
10:30 Gräsmången 36,53t Karlstad
Lossningstid ca 1,5tim
12:00 Gräsmången 36,53t Karlstad
Lossningstid ca 1,5tim
13:30 Gräsmången 36,53t Karlstad
Lossningstid ca 1,5tim
15:30 Gräsmången 36,53t Karlstad
Lossningstid ca 2tim

1700 Stor-Jangen 36,34t Sunne
Lossningstid ca 2,5tim

Torsdag 4/6 VLK

08:00 Stor-Jangen 36,34t Sunne
Lossningstid ca 1,5tim
10:00 Stor-Jangen 36,34t Sunne
Lossningstid ca 1,5tim
11:30 Stor-Jangen 36,34t Sunne
Lossningstid ca 1,5t
13:00 Stor-Jangen 36,34t Sunne
Lossningstid ca 1,5tim