HKP-kalkning 15 aug

Helikopterkalkning

Fr.o.m. imorgon tisdag 15/8, kommer kalkningen att ske med en helikopter. De kommer att avsluta inom området som enbart lades ut på Facebook väster om Fastnäs

När den slingan är klar kommer de att flytta över till öster om Klarälven. Till en blå slinga som börjar strax norr om Åstrand och slinga kommer att avslutas öster om Sysslebäck

Acksjön

Strax norr om Hagfors ligger sjön Acksjön. Där har ett projekt om att riva ut en damm för att möjliggöra att fisk kan ta sig från Klarälven upp till Acksön och kanske också upp i de mindre vattendragen som har sin avrinning till Acksjön, kommit till att genomföras. Dock får man en sänkning av vattennivån på ca 2 -3 meter. Det har medfört att den isättningsramp som tidigare använts för att sätta i kalkbåtarna inte fungerar framöver. För detta ändamål så kommer en ny plats att byggas. Det kalkas ca 100 ton i Acksjön. Idag var vi uppe och diskuterade med representanter för Fortum om var den skall placeras. Båtentreprenören var också med eftersom han trots allt är den som vet vad som gäller både för utlastningen samt isättningen av båtarna.

I mitten på denna bild kommer den nya isättningsrampen att byggas.

Skapad i Arkiverat den aug 14, 2017