Båtkalkning v 45

kalkbåt

Nu har vi nåt sista veckan för båtkalkning i länet.
Denna veckan blir ett uppsamlingsheat för de sjöarna som vi inte tidigare kunnat båtsätta i på grund av för lågt vattenstånd. Det innebär att vi är mestadels i de östar delarna av länet.
Än så länge så ser vi att ett vatten kommer behöva helikopterkalkas och vi hoppas att det stannar vid det.
Den sista sjön som vi kalakr varje år är sjön Rinnen i Arvika / kils kommuner. Anledningen till att vi lägger denna sist är för att den hyser en invasiv växtart som heter Sjögull. Denna växt vill vi inte inte sprida vidare till andra vatten så därav lägger vi den absolut sist.
I Rinnen pågår just nu en bekämpning av växtarten i Kils kommun, så det är också av vikt att vi samarbetar med de som jobbar på plats. Sjögull kan man läsa mera om här

https://www.arvika.se/byggaboochmiljo/naturvardparker/sjoarochvattendrag/projektsjogullrinnen.4.54e8ad83173d7207874f190.html

samt här
https://www.kil.se/Boende-miljo–trafik/Miljo/Naturvard/projekt-sjogull-rinnen/

Sjöar som kalkas vecka 45 enligt nedan

Mån 2/11

Filipstad/ Storfors

08:00 St Våltjärn 31,73t

12:00 St Övantjärn 25,00t Filipstad

                     Åsjön 17,31t

                  Summa: 42,31t

10:00 Gårdsjön 12,50t

       Södrasjön 13,46t

            Summa: 25,96t

Tis 3/11

Kristinehamn

09:00 Grytingen 37,98t Lunning

09:30 Grytingen 19,71t Lunning

                 Sälsjön 18,27t Lunning

              Summa: 37,98t

Ons Arvika

09:00 Rinnen 38,46t