Båtkalkning v 19

Kalkbåt

Kalkningssäsong 2021 påbörjas

I år påbörjar vi kalkningen i Karlstad kommun och det kommer bli i en sjö, närmare bestämt Gräsmången.
Det blir bara denna sjö till att börja med sen kommer kalksjöarna att förflytta sig till Örebro län innan de kommer tillbaka igen.

Mån 10/5 Karlstad


Kl 11:00 Gräsmången 38,00t

Kl 13:30 Gräsmången 38,00t