Förvaltningschef
Bengt Epperlein
Telenr. 0703-18 60 03
E-post: bengt.epperlein@kalkningsforbundet.se

Direktion (representanter från medlemskommunerna)

Adresslista för direktionen, hemsideversion, saknas 2 kommuner, 180618.xlsx