Organisationen

Förvaltningschef
(t.o.m. 31/7-2020)

Bengt Epperlein
Telenr. 0703-18 60 03
E-post: bengt.epperlein@kalkningsforbundet.se

Tillsyningsman
(fr.o.m. 1/8-2020,  Tf. förvaltningschef)

Daniel Nilsson
Telenr: 0725-89 26 87 (fr.o.m. 1/8-2020, telenr. 0703-18 60 03)
E-post: daniel.nilsson@kalkningsforbundet.se

 

 

 

Direktion (representanter från medlemskommunerna)