Spridningslista inom Karlstads kommun, kalkningssäsongen 2018

(pdf-filer uppdelat enligt nedan. Finns också som en Excel-fil där man kan sortera/söka på enskilda objekt/spridningsmetod)

Karlstad, Båtvolym 2018.pdf

Karlstad, HKP-volym Sjö 2018.pdf

Karlstad, HKP-volym Våtmark 2018.pdf

Filtrerat på Karlstads kommun, 180618.xlsx