Båt och Helikopterkalkning vecka 31

Båtkalkning

Vecka 31 båtkalkning kommer ske i Hagfors kommun och ser ut som följande

Hagfors
Mån

09:30 Storsjön 13,94t
            Dysjön 5,77t
       Upplunden 19,23t
          Summa: 38,94t
17:00 Flåsjön 40,86t
10.00 St Örsjön 8,65t
          N Lövsjön 32,98t
             Summa: 41,63t
13:00 N Lövsjön 41,63t
15:00 S Lövsjön 38,46t

Tis
07:30 Flåsjön 16,82t
      Lill-Ullen 24,04t
         Summa: 40,86t
14:00 Backtjärn 9,62t
              Älgsjön 28,84t
           Summa: 38,46t
07:30 Mussjön 40,86t
09:30 Mussjön 20,67t
        Rumpsjön 20,19t Lunning
          Summa: 40,86t
11:00 Kvarnsjön 34,61t
14:00 Kvarnsjön 15,39t
       Ö Harasjön 19,22t Lunning
          Summa: 34,61t

Ons
07:30 Ö Harasjön 34,61t Lunning
13:00 Stor-En 40,86t
15:30 Stor-En 40,86t
07:30 Älgsjön 38,46t
11:30 L Havssjön 11,54t
              Sävsjön 19,23t
              Summa: 30,77t
16:30 Springsjön 23,08t Lunning

Tors
08:00 Bjursjön 34,62t
12:00 Tannsjön 41,35t
08:00 Lakenesjön 30,77t ev. Lunning
10:30 Lakenesjön 30,77t ev. Lunning
12:00 Kroktjärn 34,62t

Helikopterkalkning

Helikopter på inflygning för att byta tunnaHelikopterkalkningen avslutas på tisdag i Eda kommun och kommer fortsätta på nästa rutt som är Arvika kommun. Kartor och Listor enligt nedan

Lista för rutt 1 uppdelad i 4 delar
lista 1 lista 2 lista 3 lista 4

Kartor över rutt 1 . 4 Kartor

Karta 1 Karta 2 karta 3 karta 4