Kalkning av den Värmländska naturen.
För friskare vatten och en artrik flora och fauna.

Aktuellt


Kalkning v 40, 1 till 7 oktLäs mer

Kalkning 28 septemberLäs mer

Klarälvens vattenråds utedag 26 septLäs mer

Om oss


Bengt Epperlein

Förvaltningschef


Information

Värmlands Läns Kalkningsförbund (även kallat VLK eller Kalkningsförbundet) bildades som ett samordningsförbund för huvudmän (kommuner) att administrera kalkningen inom dessa kommuner. Bildandet var hösten 2001 och med första verksamhetsåret 2002. Idag är det 12 kommuner som bildar Kalkningsförbundet.

Förbundet är ett kommunalt förbund och har för verksamheten en direktion som består av en ledamot från varje kommun. Förordnandet följer de riksdags och kommunalval som sker vart 4:e år. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som väljer ledamöterna till direktionen. Det finns också ett presidium bestående av 3 ledamöter (Ordförande 1:e och 2:e vice ordförande) som väljs av direktionen.

Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Länsstyrelsen Värmland då detta är en nationell verksamhet. Regeringen anslår medel till Havs och Vattenvattenmyndigheten som sedan beslutar om fördelning till Länsstyrelserna ramar för verksamheter som är knutna till att uppnå de 16 miljömål som riksdagen har beslutat om.

Bland dessa finns kalkningen som en del i att uppnå Levande sjöar och vattendrag

Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med Länsstyrelsen planera och kontrollera kalkningsinsatserna. Även att vara den part som upphandlar de tjänster som behövs för att kalkningen skall fungera på ett bra sätt.

Kalkningen sker idag med 3 huvudsakliga metoder. Helikopter, Båt och doserare. (Närmare beskrivning finns på hemsidan under fliken "Kalkning")

Till denna verksamhet hör också uppföljningsverksamheten. Det som administreras och upphandlas är den vattenprovtagning som görs inom Kalkningsförbundets område.

Kommunerna som är medlemmar är följande:

Arvika FilipstadForshaga(har ingen kalkning idag), Hagfors Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle och Torsby

Den största kalkningsverksamheten finns inom Torsby kommun och där det sprid minst ton är inom Kils kommun.

Förutom Kalkningsförbundets verksamhet så bedrivs också kalkning i Eda och Årjängs kommuner. Dessa två kommuner har ett eget samarbete men vi har god kontakt med dem när det gäller kalkningsfrågorna.

Medlemmar


Kalkning


Klicka på en av bilderna för att visa mer information.

Vattenprovtagning

Vattenprovtagning görs för att följa upp utvecklingen i sjöar och vattendrag. Främst i de som kalkas men även i de okalkade för att få referensdata på om försurningens effekter fortfarande finns kvar.

För att försöka hitta de sämsta tillfällena så är ambitionen att komma ut och ta proverna när det är höga flöden. Det är då som låga pH-värden kan förekomma. Även efter en torrperiod när flödena är på uppgång ska prover tas i de uppåtgående flödena.

Detta görs i nära samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Det är hos Länsstyrelsen som all data kring verksamheten lagras i en access-databas. Är man intresserad av att få reda på någon specifik sjö eller vattendrag är det bara att höra av sig till Kalkningsförbundet på 0703-186003 eller ställa en fråga via e-post bengt.epperlein@kalkningsforbundet .se

Proverna tas av följande aktörer. Länsstyrelsepersonal, av VLK,Kräftmannen AB, Hagfors kommun, Arvika kommun, Säffle kommun, Kristinehamns kommun samt Storfors kommun

Logistik/Transport

​Denna bild visar de fordon (kallas bulk-bil) som transporterar kalken till kalkdoserare samt vid kalkning med båt. När det gäller Hkp-kalkning så transporterar en lastbil med flak ut 1 500 kg-säckar till i förväg utsedda lastplatser. 

En sådan bulkbil kan lasta ca 40 ton kalk. Kalken som vi nu använder kommer till största delen  från Gåsgruvans kalkbrott utanför Filipstad. Det är SMA Mineral som är huvudentreprenör.

Kalkens vikt är ca 1,2-1,3 ton per m3 och det är en s.k. kristallin kalk som används. I länken nedan finns det en beskrivning av olika kalksorter.

http://kalkforeningen.se/produkter/kalk-och-dolomi...

Hkp-kalkning

​Helikopterkalkning görs över sjöar dit man inte kan komma med den lastbil som transporterar kalkbåtarna. Alltså i mer eller mindre väglös terräng. Likaså kalkas våtmarker. Nedan kommer ett videoklipp att visa på hur kalken lastas till helikopterns kalktunna. Helikoptern lastar mellan 900 - 1100 kg vid varje vända. Ändringar på vikten görs i takt med att bränslet minskar. Ca 40-45 minuters flygtid innan tankning. Så det är en hel del logistikarbete innan kalkningen kan dras igång.


Våtmarkerna som kalkas är att ses som kalkdoserare. De släpper ifrån sig vatten som blivit uppblandat med kalk ut i vattendrag/sjöar vilka ligger i anslutning till våtmarkerna. Att använda våtmarkerna är naturligtvis förenat med att man förändrar/förstör den naturliga faunan på den våtmarken. Här har man vägt för nackdelar och då kommit fram till att motiven för att t.ex. möjliggöra lax-vandring, flodpärlmusslas eller flodkräftans överlevnad väger tyngre.Av Värmlands alla våtmarker så använd ca 0,1 % till detta. 

http://kalkforeningen.se/produkter/kalk-och-dolomi..

Båtkalkning

Båtkalkning sker i sjöar. För att så skall ske så måste det finnas en farbar väg för tunga fordon. Båtarna transporteras på en s.k. lastväxlarbil. För att så ska kunna ske måste båten först tas upp på en större version av en båttrailer. Den är självgående genom att man kopplar hjulens drivning till båtens motor. Detta gör att den kan gå kortare sträckor för egen maskin. Det som krävs är att det finns en lagom lutning vid stranden. Oftast behövs en viss förstärkning göras. Minst 1/2 meter djupt behöver det vara för att båten skall kunna sjösättas. 

Kalken transporteras i s.k. bulkbilar. (Mer om detta kan läsas vid bilden på en lastbil)

Båten på bilden kan lasta ca 7 ton. Att fylla båten tar ca 10-15 min. För att sedan sprida kalken så sugs vatten in i ett rör och via en ejektor så blandas vatten och kalk. Via ett munstycke i fören spridas blandningen (slurryn) ut framför båten. Numera sprids all kalk över sjöytan. 


Doserarkalkning

Bilden visar en kalkdoserare. Denna finns på 18 olika platser inom Kalkningsförbundets verksamhetsområde (Just nu är det 16 st som är i drift). Av de som är i drift finns dessa inom 4 olika kommuner. Arvika (1), Filipstad (1), Hagfors (3) och Torsby (11 varav 2 i Norge). 

En kalkdoserare är den effektivaste anordningen för att kalka vattendrag. Dock måste det finnas bilväg till vattendraget samt helst också elanslutning. Dock kan man använda solpaneler för att ladda batterier. Det är dock något som då märks att vi på höstarna ibland har väldigt dåligt med soltimmar och därför måste batterierna laddas upp med laddaggregat.

Doserarna kan innehålla från 40 ton till 120 ton. Storleken beror oftast på vägnätets beskaffenhet och hur mycket kalk som är beräknat att spridas.


Just nu utförs en översyn av placeringarna. En del kommer att bli föremål för eventuella flyttar då de idag inte står optimalt placerade. Ny kunskap om var doserarna bäst kan användas gör att detta arbete ska resultera i ett bättre utnyttjande. 

Uppdaterat 180620

I maj slutfördes en upphandling om flytt av 3 doserare.

Arbetena kommer att påbörjas i september och vara slutförda i oktober. De platser som det gäller är:  Marhälldammen ( Hundådoserarens nya placering.PNG ), Femtan ( Ny doserarplats vid Uppgården 1-15.PNG ) Nordmarksälven ( Flygfoto, vald plats med koordinater, 180118.PNG )


Dokument

Kontakta oss


Kontor
Värmlands Läns Kalkningsförbund
c/o Hushållningssällskapet
Ventilgatan 5D
653 45 Karlstad
P: 0703-186003
Email
[javascript protected email address]


Följ oss på socialmedia