Protokoll 2018

PRESIDIEMÖTE 180322

Presidieprotokoll 180322, 180327.pdf

DIREKTIONSMÖTE 180403

Dagordning till direktionsmöte 3 april 2018, 180328.pdf

Protokoll direktionen 180403, 180403.pdf

Verksamhetsrapport januari-december 2017, med finansieringsanalys, 180321.pdf

Revisionsberättelse för 2017, 180403.pdf

Förslag till avgifter 2019, 2020 samt 2021, 180308.pdf   (I denna finns även preliminära kostnaden för verksamheten 2018)

Uppföljning av Verksamhetsplan för 2017, 171130.pdf

Verksamhetsplan för 2018, 180307.pdf

Förslag till timtaxa, 180307.pdf

Förslag till ny lön, 180309.pdf

PRESIDIEMÖTE 180521

Presidieprotokoll 180521, 180521.pdf

Statsbidragsbeslut för kalkning 2018 Värmlands läns kalkningsförbund (VLK)(8181459).pdf

PRESIDIEMÖTE 180903

Presidieprotokoll 180903, 180903

DIREKTIONSMÖTE 180917

Protokoll direktionen 180917, 180918

PRESIDIEMÖTE 181112

Presidieprotokoll 181112,181112

DIREKTIONSMÖTE 181126

Protokoll direktionen 181126, 181127

PRESIDIEMÖTE 181213

Presidieprotokoll 181213, 181218