Protokoll 2017

PRESIDIEMÖTE VIA TELEFON 170118

presidieprotokoll 170118.pdf

VLK Ekonomisk redovisning verksamhetsår 2016, 170209.xls

PRESIDIEMÖTE 170317

presidieprotokoll 170317, 170320.pdf

DIREKTIONSMÖTE 170330 INKL BILAGOR/UNDERLAG

Protokoll direktionen 170330, reviderad, 170331.pdf

Bilaga 1, Årsberättelse januari-december 2016, 170330.pdf

Bilaga 2, revisionsberättelse 2016,160330.pdf

Bilaga 3, Avgifter från kommunerna för 2018, 170330.pdf

Bilaga 4, Avgiftsplan 2019 och 2020, 170330.pdf

Bilaga 5, Budget för driften 2017, 170330.pdf

bilaga 6, En gemensam resurs för vattenarbetet i Klarälvsdalen, 170330.pdf

Bilaga 7 , Möte med Årjängs kommun 170330.pdf

PRESIDIEMÖTE 170518

Presidieprotokoll 170518, 170612.pdf

Budgetförslag för driften 2017 neddragning 500′, resultat inlagd, reviderad, 170612.xlsx

Resultaträkning per slag januari-april 2017 (2).xls

PRESIDIEMÖTE 170824

Presidieprotokoll 170825^J 170828.pdf

Lönejustering per 20170401, 170619, reviderad, 170830.pdf

Delårsrapport januari-augusti 2017, presidiet, 170822.pdf

DIREKTIONSMÖTE 170912

Protokoll direktionen 170912, 170921.pdf

Budgetutfall per 15 aug 2017, 170904.pdf

Direktionsmöte VLK 20170912, Powerpoint.pptx

PRESIDIEMÖTE 171113

Presidieprotokoll 171113, 171113.pdf

4. Spridningsredovisning 2017 OA, 171113.xlsx

7. Indexjusterad prislista avtalsår 2018, 171102.xlsx

Ansökan om medel till doserare i Nordmarksälven, 171030.docx  Innehåller även text om solcellsutbyte på 10 doserare

Ansökan om medel till Hundåflytt, 171030.docx

Ansökan om medel till iläggsplatser.docx

Ansökan om medel till doserare i Rattsjöälven, 171108.pdf

DIREKTIONSMÖTE 171127

Protokoll direktionen 171127, 171128.pdf

Revisionsberättelse.pdf