HKP-kalkning

Helikopterkalkning görs över sjöar dit man inte kan komma med den lastbil som transporterar kalkbåtarna. Alltså i mer eller mindre väglös terräng. Likaså kalkas våtmarker. Nedan kommer ett videoklipp att visa på hur kalken lastas till helikopterns kalktunna. Helikoptern lastar mellan 900 – 1100 kg vid varje vända. Ändringar på vikten görs i takt med att bränslet minskar. Ca 40-45 minuters flygtid innan tankning. Så det är en hel del logistikarbete innan kalkningen kan dras igång.

Våtmarkerna som kalkas är att ses som kalkdoserare. De släpper ifrån sig vatten som blivit uppblandat med kalk ut i vattendrag/sjöar vilka ligger i anslutning till våtmarkerna. Att använda våtmarkerna är naturligtvis förenat med att man förändrar/förstör den naturliga faunan på den våtmarken. Här har man vägt för nackdelar och då kommit fram till att motiven för att t.ex. möjliggöra lax-vandring, flodpärlmusslas eller flodkräftans överlevnad väger tyngre.Av Värmlands alla våtmarker så använd ca 0,1 % till detta.

http://kalkforeningen.se/produkter/kalk-och-dolomitsten/