Båtkalkning

Båtkalkning sker i sjöar. För att så skall ske så måste det finnas en farbar väg för tunga fordon. Båtarna transporteras på en s.k. lastväxlarbil. För att så ska kunna ske måste båten först tas upp på en större version av en båttrailer. Den är självgående genom att man kopplar hjulens drivning till båtens motor. Detta gör att den kan gå kortare sträckor för egen maskin. Det som krävs är att det finns en lagom lutning vid stranden. Oftast behövs en viss förstärkning göras. Minst 1/2 meter djupt behöver det vara för att båten skall kunna sjösättas.

Kalken transporteras i s.k. bulkbilar. (Mer om detta kan läsas vid bilden på en lastbil)

Båten på bilden kan lasta ca 7 ton. Att fylla båten tar ca 10-15 min. För att sedan sprida kalken så sugs vatten in i ett rör och via en ejektor så blandas vatten och kalk. Via ett munstycke i fören spridas blandningen (slurryn) ut framför båten. Numera sprids all kalk över sjöytan.