Organisationen

Förvaltningschef

Daniel Nilsson
Telenr. 0703-18 60 03
E-post: daniel.nilsson@kalkningsforbundet.se

Tillsyningsman

Eino Rückert
Telenr: 0707-50 39 16
E-post: doserare@gmail.com

Direktion (representanter från medlemskommunerna)