Organisationen

Förvaltningschef

Daniel Nilsson
Telenr. 0703-18 60 03
E-post: daniel.nilsson@kalkningsforbundet.se

 

Direktion (representanter från medlemskommunerna)