Doserarkalkning

Bilden visar en kalkdoserare. Denna finns på 18 olika platser inom Kalkningsförbundets verksamhetsområde (Just nu är det 16 st som är i drift). Av de som är i drift finns dessa inom 4 olika kommuner. Arvika (1), Filipstad (1), Hagfors (3) och Torsby (11 varav 2 i Norge).

En kalkdoserare är den effektivaste anordningen för att kalka vattendrag. Dock måste det finnas bilväg till vattendraget samt helst också elanslutning. Dock kan man använda solpaneler för att ladda batterier. Det är dock något som då märks att vi på höstarna ibland har väldigt dåligt med soltimmar och därför måste batterierna laddas upp med laddaggregat.

Doserarna kan innehålla från 40 ton till 120 ton. Storleken beror oftast på vägnätets beskaffenhet och hur mycket kalk som är beräknat att spridas.

Just nu utförs en översyn av placeringarna. En del kommer att bli föremål för eventuella flyttar då de idag inte står optimalt placerade. Ny kunskap om var doserarna bäst kan användas gör att detta arbete ska resultera i ett bättre utnyttjande.

Uppdaterat 180620

I maj slutfördes en upphandling om flytt av 3 doserare.

Arbetena kommer att påbörjas i september och vara slutförda i oktober. De platser som det gäller är:  Marhälldammen ( Hundådoserarens nya placering.PNG ), Femtan ( Ny doserarplats vid Uppgården 1-15.PNG ) Nordmarksälven ( Flygfoto, vald plats med koordinater, 180118.PNG )