Information

Värmlands Läns Kalkningsförbund (även kallat VLK eller Kalkningsförbundet) bildades som ett samordningsförbund för huvudmän (kommuner) att administrera kalkningen inom dessa kommuner. Bildandet var hösten 2001 och med första verksamhetsåret 2002. Idag är det 14 kommuner som bildar Kalkningsförbundet.

Nytt: 1 januari 2019 utökades medlemmarna med 2 nya kommuner. Dessa är Eda och Årjäng.

Förbundet är ett kommunalt förbund och har för verksamheten en direktion som består av en ledamot från varje kommun. Förordnandet följer de riksdags och kommunalval som sker vart 4:e år. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som väljer ledamöterna till direktionen. Det finns också ett presidium bestående av 3 ledamöter (Ordförande 1:e och 2:e vice ordförande) som väljs av direktionen.

Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Länsstyrelsen Värmland då detta är en nationell verksamhet. Regeringen anslår medel till Havs och Vattenvattenmyndigheten som sedan beslutar om fördelning till Länsstyrelserna ramar för verksamheter som är knutna till att uppnå de 16 miljömål som riksdagen har beslutat om.

Bland dessa finns kalkningen som en del i att uppnå Levande sjöar och vattendrag

Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med Länsstyrelsen planera och kontrollera kalkningsinsatserna. Även att vara den part som upphandlar de tjänster som behövs för att kalkningen skall fungera på ett bra sätt.

Kalkningen sker idag med 3 huvudsakliga metoder. Helikopter, Båt och doserare. (Närmare beskrivning finns på hemsidan under fliken ”Kalkning”)

Till denna verksamhet hör också uppföljningsverksamheten. Det som administreras och upphandlas är den vattenprovtagning som görs inom Kalkningsförbundets område.

Kommunerna som är medlemmar är följande:

Arvika,  Eda, Filipstad, Forshaga  (har ingen kalkning idag), Hagfors,  Karlstad, Kil, Kristinehamn,  Munkfors,  Storfors,  Sunne,  Säffle,  Torsby och Årjäng

 

Den största kalkningsverksamheten finns inom Torsby kommun och där det sprid minst ton är inom Kils kommun.

Numera bedrivs kalkningen i 13 av 16 Värmlandskommuner. Alla dessa är numera medlemmar i Värmlands Läns Kalkningsförbund. De som inte är medlemmar är Grums och Hammarö kommun. Inom dessa två kommuner har aldrig kalkning inom Nationella kalkningsplanen utförts.

Medlemmar

Medlemmar

Kontakta oss

KONTOR

Daniel Nilsson
Värmlands Läns Kalkningsförbund
c/o Eda kommun
Torget 1
673 32 Charlottenberg
0703-186003
info@kalkningsforbundet.se

Fakturaadress
Värmlands läns kalkningsförbund c/o Eda kommun
Box 66
67322 Charlottenberg

Följ oss på socialmedia