Vattenprovtagning

Vattenprovtagning görs för att följa upp utvecklingen i sjöar och vattendrag. Främst i de som kalkas men även i de okalkade för att få referensdata på om försurningens effekter fortfarande finns kvar.

För att försöka hitta de sämsta tillfällena så är ambitionen att komma ut och ta proverna när det är höga flöden. Det är då som låga pH-värden kan förekomma. Även efter en torrperiod när flödena är på uppgång ska prover tas i de uppåtgående flödena.

Detta görs i nära samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Det är hos Länsstyrelsen som all data kring verksamheten lagras i en access-databas. Är man intresserad av att få reda på någon specifik sjö eller vattendrag är det bara att höra av sig till Kalkningsförbundet på 0703-186003 eller ställa en fråga via e-post info@kalkningsforbundet .se

Proverna tas av följande aktörer. Länsstyrelsepersonal, av VLK,Kräftmannen AB, Hagfors kommun, Arvika kommun, Årjäng kommun, Säffle kommun, Kristinehamns kommun, Länsstyrelsen samt Storfors kommun