Kalkning vecka 39 2019

Båtkalkning

Nu har det varit en bra stund sedan jag uppdaterade hemsidan med information om kalkning.

Nu kommer en uppdatering som kommer omfatta hela veckan 39. Inom den veckan kommer kalkning att ske i 5 kommuner och vart de är finns i denna grovplaneringslista.

Kristinehamn, Karlstad, Munkfors, Sunne och Torsby kommuner.

Antalet sjöar som kommer att kalkas under denna vecka är 20 st.

Nedan följer kartor för varje dags sjöar:                                                                                       (Vän av ordning kanske funderar över vissa sjöars placering i kommuner som de inte ligger i. Svaret är, som redovisats i tidigare inlägg, att det är inom vilken kommun som vattnet har sin slutgiltiga målpunkt inom de olika åtgärdsområdena. Det är det som styr vilken kommun som har ansvaret för själva kalkningsinsatsen.)

Måndag 23 sept.

Markvattnet, Mögsjön och Stora Vilången, Kristinehamns kommun,                        Lilla Böckeln, Karlstads kommun

Tisdag 24 sept.

Stora Böckeln och Mången, Karlstads kommun,                                               Horssjön, Karlstads kommun,                                                                                        Skärgen och Norra Långtjärn, Karlstads kommun

Vågsjöarna, Munkfors kommun,                                                                               Långtjärn, Sunne kommun,                                                                                          Gårdsjön, Sunne kommun

Onsdag 25 sept.

Gårdsjön, Sunne kommun,                                                                                                                 Hällsjön, Sunne kommun,                                                                                                                  Älgsjön och Älgtjärn, Sunne kommun

Skärgen, Karlstads kommun,                                                                                                            Björklången och Holmtjärn, Sunne kommun,

Torsdag 27 sept.

Stöllsjön, Torsby kommun,                                                                                                                 Östra Grysjön, Torsby kommun,                                                                                                     Näcksjön, Torsby kommun,                                                                                                               Kvarnsjön, Torsby kommun