Kalkningar tisdag 13 aug 2019

Helikopterkalkning

Idag, tisdag 13 aug, så kommer de att flytta över till öster om Klarälven.

Som översiktskartan igår visade så kommer de att avsluta den slingan i höjd med Sysslebäck. Den slingan innehåller spridning av 1 444,5 ton

I listan finns en kolumn som heter ’Kalksort’. Där det står ’KM’ betyder det ’Kalkmjöl’. Kalkmjöl sprids på sjöar.

Där det står ’GX’ betyder det ’Fuktad kalk’ och detta sprids på våtmarker.

Det innebär att 243 våtmarksytor/sjöar kommer att få kalk.

Karta över dagens spridning visas här.

Båtkalkning

Idag, tisdag 13 aug, fortsätter båtspridningen i de sjöar som visas på nedan bifogade kartor.

En sjö hoppas över, och det är Västra Gårdsjön. Där vet man att man inte kommer i. Dock har den ett högt pH-värde som gör att kalkning kan avstå detta året utan att äventyra målsättningen på som lägst pH 6. Likaså kalkas Östra Gårdsjön vars vatten rinner in i Västra Gårdsjön. Så visst tillskott av kalkat vatten får Västra Gårdsjön ändå.

Här följer kartorna.

Karta 1, Jangen, Åmmesjön samt Stensjön, Torsby

Karta 2, Bredsjön, Torsby

Karta 3, Östra Gårdsjön, Västra Gårdsjön, Bredvisten samt Mjövisten, Torsby